googlePoong the Joseon Psychiatrist (2022)

ตัวอย่าง : Poong the Joseon Psychiatrist (2022)

ปีที่ฉาย : เสียง : ซับไทย 19 นาที IMDb 7.8 คุณภาพ : HD

เรื่องย่อ : Poong the Joseon Psychiatrist (2022)

Poong the Joseon Psychiatrist (2022) ดูซีริย์ออนไลน์ฟรี เรื่องราวจะสะท้อนให้เห็นว่าศาสตร์การรักษาด้านจิตเวชไม่เพียงแต่จะปลอบโยนตัวผู้ป่วยเองเท่านั้น ดูหนังซีริย์ใหม่ 2022 ดูหนังซีริย์ออนไลน์ 2022 ดูหนังซีริย์ใหม่ 2023 ดูหนังซีริย์ ใหม่ล่าสุด แต่ยังรวมถึงคนรอบข้างผู้ป่วยซึ่งอยู่ท่ามกลางโลกที่กระตุ้นให้ทุกคนละทิ้งมโนธรรม โดยซีรีส์จะบอกเล่าเรื่องราวของ ยูเซพุง จิตแพทย์ผู้เกรียงไกรและเก่งกาจในยุคโชซอน